Hotarari ale Consiliului Local

30-01-2013 Proces Verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Giulesti
11-01-2013 Proces verbal incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului Local Giulesti
HOTARARI CONSILIUL LOCAL GIULESTI
HOTARARI CONSILIUL LOCAL GIULESTI
07-05-2013 HOTARARI CONSILIUL LOCAL GIULESTI LUNA MAI
09-04-2013 HOTARARI CONSILIUL LOCAL GIULESTI luna aprilie
27-02-2013 Proces Verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Giulesti
28-03-2013 HOTARARI CONSILIUL LOCAL GIULESTI
09-04-2013 Proces Verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Giulesti
04-06-2013 HOTARARI CONSILIUL LOCAL GIULESTI LUNA IUNIE
04-06-2013 Proces verbal incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului Local Giulesti
07-05-2013 Proces Verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Giulesti
16-07-2013 HOTARARI CONSILIUL LOCAL GIULESTI LUNA IULIE
30-08-2013 Hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Giulesti pe anul 2013
30-08-2013 Hotararea nr. 32 privind incheierea unui contract de prestari servicii cu expert in masuratori topografice
30-08-2013 Hotararea nr. 33 privind insusirea stemei comunei Giulesti
15-10-2013 Hotararea nr. 34 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,TARA MARAMURESULUI"
15-10-2013 Hotararea nr. 35 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Giulesti
15-10-2013 Hotararea nr. 36 privind insusirea limitei intravilanului si a zonei functionale
19-11-2013 Hotararea nr. 37 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni
19-11-2013 Hotarare nr. 38 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Giulesti
19-11-2013 Hotarare nr. 39 privind aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate a Primarului Comunei Giulesti in conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2013
19-11-2013 Hotararea nr. 40 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al Primariei Comunei Giulesti
19-11-2013 Hotararea nr. 41 privind aprobarea modificarii Hotarari nr. 17 referitor la obiectivul de investitii ,,SALA DE SPORT IN LOCALITATEA GIULESTI''
19-11-2013 Hotararea nr. 42 privind aprobarea Master Planului pentru apa si apa uzata si a listei de investitii prioritare POS Mediu
30-12-2013 Hotararea nr.43 cu privire la rectificarea bugetului comunei Giulesti pe anul 2013
30-12-2013 Hotararea nr. 44 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 in comuna Giulesti
21-01-2014 Hotarea nr.1 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni
21-01-2014 Hotararea nr. 2 cu privire la aprobarea contului de incheiere a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2013
21-01-2014 Hotararea nr. 3 cu privire la stabilirea taxelor de inchiriere a apartamentelor din blocul comunal
21-01-2014 Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de actiuni si interes local pentru anul 2014 in conformitate cu Legea 416/2001
03-02-2014 Hotararea nr. 5 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Giulsesti pentru anul 2014
03-02-2014 Hotararea nr. 6 referitor la obiectivul de investitii Imbunatatirea serviciilor de baza si punerea in valoare a mostenirii rurale a Comunei Giulesti
18-03-2014 Hotararea nr. 7 privind aprobarea PAAR la nivelul Comunei Giulesti pentru anul 2014
18-03-2014 Hotararea nr. 8 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Comuna Giulesti
18-03-2014 Hotararea nr. 9 privind stabilirea taxei de inchiriere pasuni, utilizarea pasunii comunale si aprobarea activitatii de pasunat in anul 2014
25-04-2014 Hotararea nr. 10 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni
25-04-2014 Hotararea nr. 11 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Giulesti in anul 2014
25-04-2014 Hotarea nr. 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa aII-a Aductiune de apa in comuna Giulesti pentru satele Berbesti si Feresti
06-05-2014 Hotararea nr. 13 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 9 referitor la stabilirea taxei de inchiriere pasuni
30-06-2014 Hotarararea nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa aII-a Aductiune de apa in Comuna Giulesti pentru satele Berbesti si Feresti
31-07-2014 Hotararea nr. 15 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni
29-07-2014 Hotarare nr. 16 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Giulesti
29-08-2014 Hotararea nr. 17 privind aprobarea Planului Strategic in Comuna Giulesti 2014-2020
29-08-2014 Hotararea nr. 18 privind evaluarea cantitatii de masa lemnoasa existenta pe amplasamentul imobilului ,in vederea vanzarii
30-09-2014 Hotararea nr.19 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Giulesti pe anul 2014
30-09-2014 Hotararea nr. 20 privind amenajamentul pastoral si modul de gestionare a pajistilor
21-10-2014 Hotararea nr. 21 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni
21-10-2014 Hotararea nr. 22 cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Giulesti pe anul 2014
12-11-2014 Hotarare nr. 23 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Giulesti
03-12-2014 Hotararea nr. 24 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Giulesti in anul 2014
03-12-2014 Hotararea nr. 25 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015
03-12-2014 Hotarea nr. 26 privind Infiintarea Serviciului public local de gospodarire comunala la nivelul comunei Giulesti
03-12-2014 Hotararea nr. 27 privind aprobarea obiectivului de investitii Dotarea serviciului public de gospodarie comunala din Comuna Giulesti
11-12-2014 Hotarare nr. 28 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Giulesti